CVIČENÍ A PLAVÁNÍ PRO SENIORY 

  • cvičení s odporem vody
  • základy správného dýchání

  • základy kopání nohama
  • základy plaveckých způsobů