Informace ke kroužkům plavání 2021/2022

Vážení rodiče,

Naší kroužkovou činnost plavání ve školním roce 2021/22 jsme se rozhodli formálně začlenit pod spolupracující sportovní organizací InlineSkating.cz. Od tohoto kroku si slibujeme snazší koordinaci aktivit a možnost získání doplňkových finančních zdrojů (dotace, sponzoři) na rozvoj a zkvalitňování naší kroužkové činnosti s dětmi a mládeží.

Co to pro vás a vaše děti znamená?

Na vlastní kroužkové činnosti se nic nemění, kroužky dále povedu já a komunikovat budeme tak, jak jsme byli zvyklí i v minulých letech.

Pouze z hlediska registrace dětí a plateb za kroužky dojde k drobným změnám.

  • Děti budou při registraci do kroužků vyzváni k přihlášení se za členy sportovního spolku Inlineskating.cz* (podmínka pro možnost ucházení se o dotace ze strany MŠMT a Města Ústí n/L)
  • Platby za kroužky budou probíhat na bankovní účet spolku namísto mého bankovního účtu.

Věřím, že tyto změny budou pro všechny z vás akceptovatelné a že nám přinesou zmiňované dodatečné finanční zdroje na náš další rozvoj.

Pokud by někdo z vás měl k těmto krokům (zejména k členství vašeho dítěte ve spolku InlineSkating.cz) výhrady, prosím kontaktujte mne a situaci se pokusíme vyřešit individuálně.

Jarda - trenér/vedoucí ...

*) Co vyplývá z členství ve spolku InlineSkating.cz?

Co vyplývá z členství ve spolku InlineSkating.cz? Členství umožňuje členům účastnit se dle jejich zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného, kulturního a společenského života v rámci spolku a podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají. Jedná se například o přednostní zařazení do kapacitně omezených aktivit spolku (kroužky, tábory, soutěže apod.) nebo o zvýhodněné ceny aktivit pořádaných spolkem, slevy na zakoupení či výpůjčku sportovního vybavení. V neposlední řadě též umožňuje členům reprezentovat spolek na závodech a soutěžích. Více o právech a povinnostech vyplývajících z členství se dočtete ve Stanovách spolku, jejichž akceptování a dodržování je pro všechny členy spolku závazné.

Členství ve spolku zároveň vyžaduje následující souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů v následujícím rozsahu:

• Souhlasím s tím, aby klub zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté mu v souvislosti s mým členstvím a činností v klubu. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo.

• Dále souhlasím s tím, že klub je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje v nezbytném rozsahu případným střešním sportovním organizacím, kterých je klub členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči těmto střešním organizacím.

• Dále mohou být tyto osobní údaje zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu.

• Osobní údaje, včetně rodného čísla, je klub oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v klubu.